MiPBX | Báo giá gói dịch vụ tổng đài MiPBX

Báo giá gói dịch vụ tổng đài MiPBX

Báo giá gói dịch vụ tổng đài MiPBX

Báo giá chưa bao gồm phí tích hợp và ghi âm cuộc gọi

Gói A (=<5 user)
300,000/Tháng
  • Mở rộng lên 5 máy nhánh
Gói B (=<10 User)
500,000/Tháng
  • Mở rộng lên 10 máy nhánh
Gói C (=<20 User)
900,000/Tháng
  • Mở rộng lên 20 máy nhánh
Gói D (>20 User)
Liên hệ
  • Mở rộng lên hơn 100 máy nhánh

Chi tiết gói dịch vụ tổng đài MiPBX

Mô tả chi tiết tính năng gói dịch vụ tổng đài cloud MiPBX

MiPBX - A

MiPBX - B

MiPBX - C

MiPBX - D

Tính năng tổng đài cloud MiPBX
Tiện ích cộng thêm (tùy chọn)
(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
Yêu cầu Demo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX