Hướng dẫn sử dụng điện thoại Yealink T19E2

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Yealink T19E2

Sau khi lắp đặt tổng đài. Chắc hẳn mọi người sẽ gặp một số khó khăn về cách sử dụng thiết bị đầu cuối như điện thoại IP Phone. Đặc biệt điện thoại Yealink T19E2. Dưới đây là một số hướng dẫn cách sử dụng điện thoại Yealink T19E2

Điện thoại Yealink T19E2

1. Thực hiện cuộc gọi

 • Sử dụng tai nghe dạng cầm tay (handset): Nhấc tai nghe => Nhập số điện thoại, => bấm nút #Send để gọi.
 • Sử dụng loa ngoài (speakerphone): Nhấn    => Nhập số điện thoại => bấm nút #Send để gọi.
 • Sử dụng tai nghe dạng chụp đầu (headset): Nhấn :  => Nhập số điện thoại => bấm nút #Send để gọi.

2. Trả lời cuộc gọi

 • Sử dụng tai nghe dạng tay cầm (handset): Nhấc tai nghe.
 • Sử dụng loa ngoài: Nhấn : 
 • Sử dụng tai nghe dạng chụp đầu (headset): Nhấn :

 Lưu ý: Nhấn nút Reject để từ chối cuộc gọi.

3. Ngắt cuộc gọi

 • Sử dụng tai nghe dạng tay cầm (handset): Gác máy hoặc nhấn nút EndCall.
 • Sử dụng loa ngoài: Nhấn  hoặc nhấn nút EndCall.
 • Sử dụng tai nghe dạng chụp đầu (headset): Nhấn nút EndCall.

4. Quay số vừa gọi

Nhấn  để truy cập vào danh sách các số đã gọi => nhấn   hoặc  để chọn mục mong muốn => bấm  hoặc #send để gọi.

5. Ngắt Micro khi đàm thoại

 • Nhấn  để vô hiệu hóa micro khi đang đàm thoại.
 • Nhấn   để kích hoạt lại micro.

6. Chuyển cuộc gọi

Nhấn  hoặc Tran => nhấn số nội bộ cần chuyển => Nhấn  hoặc Tran

7. Điều chỉnh âm lượng

 • Nhấn  khi đang trong cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của cuộc đàm thoại.
 • Nhấn  khi không thực hiện cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của tiếng reo khi có cuộc gọi đến.

8. Hướng dẫn lắp đặt Yealink T19E2 và thu âm lời chào

Có bất kì thắc mắc nào khách hàng vui lòng liên hệ 1900 1238 để được hỗ trợ

Dịch vụ tổng đài MiPBX: