Tổng Đài IP TP HCM – Xây Dựng Tính Năng Quản Lý Theo Mã Cá Nhân

Làm cách nào để có thể dễ dàng quản lý được các cuộc gọi của nhân viên. Hiện nay chúng ta có thể tiến hành bằng các quản lý theo mã cá nhân. Hệ thống tổng đài IP TPHCM – MiPBX sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn dịch vụ này.

Hệ thống tổng đài IP TPHCM – Tính năng quản lý theo mã cá nhân

Sử dụng tính năng account code, bạn có thể tạo cho mỗi thành viên trong công ty một mã riêng. Chúng ta phân mã cá nhân thành hai phương thức hoạt động.

Thứ nhất là việc thiết lập cho tất cả các cuộc gọi trong hệ thống khi gọi ra ngoài phải có được mã code mới có thể tiến hành được.

Thứ hai, chỉ có một vài trong tổng số máy lẻ với số mã code bị giới hạn cuộc gọi ra ngoài bằng tổng đài điện thoại.

Hệ thống tổng đài IP TPHCM- Tính năng quản lý theo mã cá nhân

Tính năng quản lý theo mã cá nhân

Hệ thống tổng đài IP TPHCM- Tất cả các cuộc gọi phải thông qua mã code 

Dĩ nhiên, với điều này thì tất cả các số máy lẻ trong hệ thống nội bộ phải có mã code mới gọi được. Khi đã có được mã cá nhân, nhân viên có thể tiến hành các cuộc gọi từ bất cứ số máy lẻ nào trong công ty.

Hệ thống tổng đài IP TPHCM – Một nhóm bị hạn chế gọi, nhóm khác thì không

Điều này rất dễ gây nên tình trạng phân biệt giữa nhóm được sử dụng mã code cá nhân  và nhóm còn lại. Mỗi một nhân viên trong công ty sẽ đảm nhiệm một vai trò khác nhau. Có người được gọi điện đường dài. Thế nhưng có người lại chỉ có thể gọi nội bộ. Nếu sử dụng tính năng hạn chế có chọn lọc này thì sẽ dễ gây ra tình trạng hỗn loạn. Người không có mã sẽ lấy máy của người có mã để tiến hành công việc.

Khi lắp đặt tổng đài điện thoại, các doanh nghiệp thường giới hạn về quyền gọi quốc tế,.Tuy nhiên khi sử dụng mã code cá nhân thì những nhân viên có mã code có thể gọi đường dài. Và cuộc gọi được tiến hành từ bất cứ máy lẻ nào trong công ty.

Hệ thống tổng đài IP TPHCM – Sử dụng mã cá nhân kết hợp phần mềm

Để triệt để quản lý các cuộc gọi trong nội bộ công ty, chúng ta có thể tiến hành sử dụng mã cá nhân kết hợp với phần mềm được cài đặt trên máy tính.

Hệ thống tổng đài IP TPHCM - Sử dụng mã cá nhân kết hợp phần mềm

Hệ thống tổng đài IP TPHCM – Sử dụng mã cá nhân kết hợp phần mềm

Phần mềm quản lý cuộc gọi được cài trên máy tính. Các máy tính này sẽ được kết nối với tổng đài điện thoại. Sau đó dữ liệu cuộc gọi sẽ được thu thập lại.

Như đã nói ở trên, mỗi nhân viên khi có mã cá nhân có thể gọi ra bên ngoài từ bất cứ máy nào. Tuy nhiên, hệ thống phần mềm quản lý cuộc gọi sẽ ghi nhận cuộc gọi theo mã số cá nhân được nhập vào đó.

Nhờ tính năng này, bạn có thể kiểm tra cuộc gọi của các thành viên một cách thường xuyên. Mỗi một người được cấp một mã số riêng gắn với thông tin cá nhân của mình. Nhà quản lý chỉ việc nhập mã vào hệ thống là có thể nắm bắt được thông tin của chủ nhân các cuộc gọi một cách dễ dàng.

Nếu như quý khách có thêm bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ tổng đài: 19001238.

Dịch vụ tổng đài MiPBX: