MiPBX™ | Hướng dẫn sử dụng

 QUẢN LÝ THÔNG TIN & HIỂN THỊ TÊN KHÁCH HÀNG KHI CÓ CUỘC GỌI ĐẾN

CHI TIẾT

Hướng dẫn sử dụng

Công cụ quản lý khách hàng và chi tiết cuộc gọi

(*) Khách hàng sẽ được cung cấp tài khoản cho bất kì gói dịch vụ.

 

 

 

 
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX
Website Security Test