MiPBX™ | Quản lý khách hàng tương tác

Quản lý khách hàng tương tác

Tặng miễn phí Công cụ quản lý khách hàng tương tác
Khi khách hàng đăng kí dịch vụ tổng đài

(Tiện ích ContactPopup™ Quản lý khách hàng tương tác)

Màn hình popup

thông tin khách hàng

 • Ghi chú feedback từ khách hàng
 • Click2call trên màn hình này
 • Hiển thị các trường thông tin khách hàng
 • Cho add thêm trường động cho khách hàng
1499077809_mipbx-popupcontact-giaodien.PNG

Quản lý lịch sử

tiếp nhận phản hồi

 • Cho phép trích xuất lịch sử ghi chú theo ngày/tháng/năm
 • Cho thêm tùy chọn tag ghi chú
 • Thông kê lịch sử phản hồi
1499077928_Loesungen_Website_QM.png

Quản lý contact

thông tin khách hàng

 • Danh sách khách hàng
 • Import khách hàng
 • Trích xuất khách hàng
 • Phân loại khách hàng
1499078375_callcenter.png

Thông kê báo cáo

lịch sử tương tác khách hàng

 • Lịch sử tương tác khách hàng
 • Lịch sử cuộc gọi đến
 • Timeline lịch sử tương tác ứng với mỗi khách hàng
 • Thống kê lịch sử tiếp nhận theo phân loại phản hồi
1499078543_pbx-callcenter_report-cloud-mipbx.png
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX