MiPBX | Tính năng tổng đài ảo cloud mipbx

Tổng đài doanh nghiệp Cloud MiPBX so với tổng đài truyền thống

Tính ưu việt của tổng đài

cloud MiPBX

 • Không tốn chi phí đầu tư phần cứng tổng đài
 • Mở rộng không giới hạn trên toàn quốc
 • Miễn phí gọi nội bộ, không giới hạn vị trí địa lý
 • Không mất số khi di chuyển văn phòng
 • Không cần người quản trị hệ thống chuyên dụng
 • Triển khai rất nhanh, chỉ 30 phút

Những hạn chế của

tổng đài Analog

 • Chi phí lớn để mua phần cứng tổng đài
 • Chỉ triển khai được ở 1 địa điểm duy nhất, di chuyển văn phòng bị mất số
 • Tốn phí gọi giữa các chi nhánh
 • Mở rộng máy nhánh phức tạp, chi phí cao

Quản lý lịch sử cuộc gọi

(Tiện ích VoiceLog quản lý lịch sử cuộc gọi)

Báo cáo chi tiết lịch sử

cuộc gọi

Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào và cuộc gọi ra ứng với mỗi nhân viên

 • Cuộc gọi đến, cuộc gọi đi
 • Thời điểm thực hiện cuộc gọi
 • Trạng thái cuộc gọi: trả lời, không trả lời, bận, cuộc gọi nhỡ
 • Thời gian nói chuyện, thời gian đổ chuông

Quản lý cuộc gọi

forward, cuộc gọi nhỡ

Quản lý tất cả các cuộc gọi tự động forward ra di động, cố định và các cuộc gọi nhỡ

 • Báo cáo chi tiết cuộc gọi forward
 • Lịch sử cuộc gọi vào bị nhỡ
 • Gởi tức thời số điện thoại khách hàng gọi đến đã forward qua SMS/Email cho người nhận cuộc gọi

Giám sát cuộc gọi

realtime

Cho phép quản lý viên giám sát trực tuyến trạng thái hoạt động của các máy điện thoại

 • Giám sát cuộc gọi vào, ra
 • Giám sát trạng thái máy online / offline
 • Giám sát nghe xen cuộc gọi

Thống kê chi tiết

cuộc gọi

MiPBX cung cấp công cụ giúp nhân viên quản lý có thể thống kê chi tiết tất cả cuộc gọi vào ra, cuộc gọi nhỡ, SLA ..

 • Thống kê báo cáo cuộc gọi vào, ra
 • Thống kê theo tuần, tháng, năm
 • Thống kê tần suất cuộc trong ngày theo giờ

Quản lý ghi âm tính cước

(Tiện ích RecBilling Quản lý ghi âm tính cước )

Quản lý tài khoản

nhân viên

Quản lý thêm, xóa, sửa thông tin nhân viên bao gồm họ tên mã PIN, máy nhánh sử dụng, hạn mức sử dụng, hướng gọi ra...

 • Cấp PIN Code sử dụng điện thoại đối với mỗi nhân viên
 • Quản lý tài khoản Tạo tài khoản người dùng,
 • Số lượng không giới hạn
 • Thay đổi PIN code linh hoạt

Cấp phát hạn mức

sử dụng

Cho phép quản lý hạn mức sử dụng điện thoại gọi ra ngoài PSTN với mức tiền giới hạn ứng với mỗi nhân viên

 • Số tiền giới hạn theo hướng gọi di động, quốc tế, liên tỉnh
 • Không cho phép gọi ra
 • Giới hạn tiền cước tối đa sử dụng cho từng nhân viên
 • Quản trị dễ dàng thông qua giao diện web

Thống kê chi tiết cước

từng nhân viên

Tự động tính cước và cung cấp các báo cáo thống kê về tình hình sử dụng điện thoại của toàn bộ nhân viên

 • Tự động tính cước và cung cấp các báo chi tiết
 • Xuất ra file excel thống kê báo cáo
 • In, trích xuất báo cáo tính cước theo thống kê tùy chọn
 • Thống kê về tình hình sử dụng điện thoại của toàn bộ nhân viên

Quản lý ghi âm

cuộc gọi vào ra

Quản lý ghi âm tất cả cuộc gọi vào, ra, cuộc gọi forward, cuộc gọi voice mail

 • Play ghi âm trực tiếp từ trình duyệt web
 • Download file ghi âm
 • Ghi chú nhận xét ghi âm cuộc gọi

Quản lý khách hàng tương tác

(Tiện ích ContactPopup Quản lý khách hàng tương tác)

Màn hình popup

thông tin khách hàng

 • Hiển thị thông tin khi có người gọi đến (pop-up cuộc gọi).
 • Ghi chú nội dụng, cập nhập thông tin khách hàng

Click to call

và Quản lý lịch sử tiếp nhận phản hồi

 • Click2call trên màn hình

Quản lý contact

thông tin khách hàng

 • Danh sách khách hàng
 • Import khách hàng
 • Trích xuất khách hàng
 • Phân loại khách hàng

Thông kê báo cáo

lịch sử tương tác khách hàng

 • Lịch sử tương tác khách hàng
 • Lịch sử cuộc gọi đến
 • Timeline lịch sử tương tác ứng với mỗi khách hàng
 • Thống kê lịch sử tiếp nhận theo phân loại phản hồi

Hỗ trợ API tích hợp ứng dụng bên ngoài

(Hỗ trợ API tích hợp các ứng dụng doanh nghiệp yêu cầu kết nối thoại)

Hỗ trợ tích hợp các

phần mềm CRM phổ biến

Tổng đài MiPBX hỗ trợ tích hợp tất cả các phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM cho phép

 • Xử lý popup thông tin khách hàng
 • Click2call thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên CRM
 • Truy vấn lịch sử cuộc gọi
 • Truy vấn ghi âm cuộc gọi

Tích hợp phần mềm

quản lý doanh nghiệp

Tích hợp phần mềm quản lý doanh nghiệp

 • Hỗ trợ gọi trên nền tảng WebRTC
 • Tích hợp gọi trực tiếp click2call
 • Xem thông tin lịch sử cuộc gọi
 • Hỗ trợ tích hơp nghe ghi âm cuộc gọi trực tiếp từ phần mềm doanh nghiệp

Tính năng tổng đài cloud MiPBX

Phát lời chào tổng đài trả lời tự động

Phát lời chào trả lợi tự động hướng dẫn ấn phím 1, gặp bộ phận kỹ thuật, phím 2, gặp kinh doanh,...

Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào ra

Báo cáo lịch sử chi tiết lịch sử cuộc gọi vào, cuộc gọi ra, cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi trả lợi, không trả lời...

Chặn cuộc gọi làm phiền (black list)

Đưa vào danh sách black list các số điện thoại gọi vào làm phiền

Chuyển tiếp forward cuộc gọi tự động

Chuyển tiếp forward cuộc gọi tự động ra di động, cố dịnh khi khách hàng gọi vào số công ty

Quản lý ghi âm tính cước cuộc gọi

Quản lý chi tiết cước gọi ra và ghi âm cuộc gọi ứng với mỗi nhân viên, phòng ban

Kết nối thoại nhiều văn phòng

Kết nối các máy nhánh gọi miễn phí nội bộ giữa chi nhánh, văn phòng

Thiết lập đấu nối nhiều trung kế

Kết nối trung kế cố định, hotline 1900, 1800, di động tất cả các nhà mạng

Hiển thị số gọi đến

Hiển thị số cuộc gọi đến khi khách hàng gọi vào sô tổng đài

Liên hệ ngay để được tư vấn

Yêu cầu Demo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX