Báo giá gói dịch vụ Cloud PBX

(Báo giá chưa bao gồm phí tích hợp và ghi âm cuộc gọi)

 • Gói A


  Tối đa 5 Users
 • 300.000đ/ tháng
 • Mở rộng lên 5 máy nhánh
 • Chi tiết tính năng
 • Gói B


  Tối đa 10 Users
 • 500.000đ/ tháng
 • Mở rộng lên 10 máy nhánh
 • Chi tiết tính năng
 • Gói C


  Tối đa 20 Users
 • 900.000đ/ tháng
 • Mở rộng lên 20 máy nhánh
 • Chi tiết tính năng
 • Gói D


  Tối đa hơn 20 Users
 • Liên hệ
 • Mở rộng lên hơn 100 máy nhánh
 • Chi tiết tính năng