Báo giá gói dịch vụ Cloud PBX

(Báo giá chưa bao gồm phí tích hợp và ghi âm cuộc gọi)

Chi tiết gói dịch vụ tổng đài Cloud MiPBX

(Mô tả chi tiết tính năng gói dịch vụ tổng đài cloud MiPBX)

MiPBX – A MiPBX – B MiPBX – C MiPBX – D
Tính năng tổng đài cloud MiPBX
Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào, cuộc gọi ra, cuộc gọi nhỡ x x x x
Kết nối tích hợp đầu số hotline 1900,1800 x x x x
Kết nối đầu số cố định, di động các nhà mạng TELCO x x x x
Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR) x x x x
Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display) x x x x
Định tuyến cuộc gọi vào theo giờ làm việc (Time Condition) x x x x
Chặn cuộc gọi (Blacklist) x x x x
Phân phối cuộc gọi vào đổ chuông theo nhóm x x x x
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) x x x x
Kết nối nhiều chi nhánh văn phòng (MultiSite) x x x x
Công cụ quản lý khách hàng và chi tiết cuộc gọi x x x x
Lời chào hướng dẫn tự động x x x x
Phát nhạc chờ, thay đổi nhạc chờ x x x x
Hỗ trợ phần mềm trên PC, Laptop,Smartphone, Tablet x x x x
Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn địa lý x x x x
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) x x x x
Tiện ích cộng thêm (tùy chọn)
Quản lý ghi âm tất cả cuộc gọi vào ra (30 ngày) Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Quản lý billing tính cước người dùng Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Quản lý tích hợp API ứng dụng bên ngoài Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Voice box (Hộp thư thoại để lại lời nhắn) 200.000đ/tháng 200.000đ/tháng 200.000đ/tháng 200.000đ/tháng
Hỗ trợ dịch vụ
Hỗ trợ qua email 8×5 8×5 8×5 24/7
Hỗ trợ qua Livechat 8×5 8×5 8×5 24/7
Hỗ trợ qua Tổng đài 8×5 8×5 8×5 24/7

(*) Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT