Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Salesforce CRM

Giải pháp tích hợp chức năng nghe gọi và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên giao diện Salesforce CRM, giúp nhân viên tiếp nhận và xử lý cuộc gọi trực tiếp ngay trên Salesforce CRM, nâng cao trải nghiệm khách hàng khi gọi đến.