Dịch vụ tổng đài MiPBX cung cấp

(Các dịch vụ MiPBX cung cấp triển khai nhanh chóng, tiện dụng, đáp ứng cho tất cả các quy mô doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn)

Tổng đài Cloud PBX

Giúp doanh nghiệp triển khai tổng đài nhanh chóng, hiệu quả mà không cần phải đầu tư thiết bị tổng đài

Tổng đài Call Center

Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong chăm sóc, phục vụ và hỗ trợ khách hàng

Tổng đài Auto Call

Giúp doanh nghiệp thực hiện quảng bá hàng trăm, hàng nghìn cuộc gọi tự động đến khách hàng với nội dung dựng sẵn

Tổng đài Voice OTP

Hệ thống thiết lập cuộc gọi tự động đến số điện thoại người dùng đã đăng ký và cung cấp mã OTP ngẫu nhiên