Dịch vụ Cloud Call Center
Giải pháp tổng đài kết nối & CSKH toàn diện

Hệ thống quản lý, xử lý nhiều cuộc gọi đồng thời có hỗ trợ tích hợp CRM, lưu trữ 100% file ghi âm và thông tin khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng tốt hơn, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ CSKH.