Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Bitrix24

Giải pháp tích hợp các chức năng nghe, gọi của tổng đài MiPBX và chức năng đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên giao diện Bitrix24, giúp nhân viên có thể hỗ trợ được nhiều khách hàng hơn cũng như cá nhân hóa dịch vụ hỗ trợ cho từng khách hàng.