Dịch vụ tổng đài Auto Call
Giải pháp tổng đài gọi tự động dành cho mọi quy mô doanh nghiệp

Dịch vụ tổng đài Gọi tự động thông minh, giúp doanh nghiệp thực hiện hàng trăm, hàng nghìn cuộc gọi tự động đến khách hàng với nội dung dựng sẵn, thường được dùng trong mục đích kinh doanh, Marketing hoặc hỗ trợ khách hàng.