Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Zoho CRM

Giải pháp tích hợp Pop – up cuộc gọi, Click – to – Call và đồng bộ dữ liệu cuộc gọi ngay trên chính giao diện của hệ thống CRM, hỗ trợ nhân viên trong việc CSKH, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng.