Dịch vụ cuộc gọi thương hiệu – Voice Brandname
Giải pháp nâng cao quảng bá thương hiệu đến khách hàng

Một phương pháp giúp hiển thị tên thương hiệu của doanh nghiệp (Brandname) trên thiết bị của người nhận cuộc gọi, giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng.