Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Zoho Desk

Giải pháp tích hợp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Zoho Desk có sử dụng giao diện CTI Phonebridge MiPBX khi thực hiện cuộc gọi với khách hàng, giúp hiển thị đầy đủ thông tin để Agent dễ dàng và tiện lợi trong việc chăm sóc khách hàng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng.