Giải pháp Tổng đài MiPBX tích hợp phần mềm CRM

Tích hợp tính năng của tổng đài MiPBX với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM, ERP, POS, Ticketing & Helpdesk giúp tối ưu hóa việc quản lý, tương tác với khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng cường hiệu suất làm việc của nhân viên.