Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Salesforce CRM

Salesforce là một giải pháp quản lý quan hệ khách…