Giải pháp tổng đài Call Center MiPBX tích hợp Salesforce CRM

Salesforce là một giải pháp quản lý quan hệ khách…

Tổng quan về dịch vụ Mobile SIP Trunk dành cho mọi doanh nghiệp

Với sự phát triển công nghệ ngày nay, Mobile SIP…