Tag Archive for: CRM

Tại sao phải tích hợp phần mềm CRM với tổng đài IP Call Center MiPBX?

CRM có một vai trò rất quan trọng đối với hoạt…

Dịch vụ tổng đài Call Center MiPBX ảnh hưởng đến việc giữ chân khách hàng như thế nào?

Chìa khóa của một doanh nghiệp thành công không chỉ…

Một số lợi ích tích hợp CRM vào hệ thống Call Center MiPBX mà doanh nghiệp nên biết

Vậy, việc tích hợp CRM vào hệ thống Call Center mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp khi lựa chọn sử dụng?