Tag Archive for: tổng đài call center

10 chỉ số dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Call Center

Call Center đóng vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp…